FAQ


Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen door artsen:

De Stadspoli is een manier om voor u een advies te krijgen van de specialist terwijl u nog hoofdbehandelaar blijft. De specialist ziet de patiënt in principe eenmalig (bij uitzondering een tweede keer). Dan geeft de specialist u advies over diagnose of behandeling.

 

 

Wat is het voordeel?

  • Het voordeel voor u is dat u snel een patiënt kunt laten beoordelen.

  • Dat u snel terugkoppeling krijgt van de specialist.

  • Dat uw patiënt een ervaren en deskundig medisch specialist te zien krijgt.

  • Voor de patiënt is het voordeel dat er geen eigen risico wordt geheven voor de Stadspoli.

  • Dat de toegangstijd kort is.

  • Dat de patiënt niet naar het ziekenhuis hoeft (waar veel patiënten liever niet naar toe gaan)

  • Voor de gezondheidszorg is het voordeel dat dure ziekenhuiszorg zo vermeden kan worden; 85% van alle patiënten op de Stadspoli gaan met advies naar de huisarts en hoeven geen verder traject in het ziekenhuis.

 

 

Wat als ik twijfel of de patiënt wel geschikt is voor de Stadspoli?

De gebruikersraad van huisartsen en specialisten hebben per vakgebied profielen opgesteld. Hier kunt  u zien welke patiënten geschikt zijn (link naar profielen)

Zelfs als een patiënt toch door moet naar het ziekenhuis voor verdere diagnostiek of behandeling, dan is er geen “doctors delay”. Want als de patiënt kiest voor verdere behandeling in het MUMC dan kan de vervolgzorg vanuit de Stadspoli worden doorgepland. Ook het dossier van de Stadspoli is dan beschikbaar in het MUMC. Kortom, de zorg voor de patiënt loopt geen vertraging op.

 

 

Is de Stadspoli niet dubbel betaald?

Tussen MUMC en VGZ zijn afspraken gemaakt over de consequenties van de Stadspoli.

Vanuit ZIO wordt het consult op de Stadspoli gedeclareerd. Deze kosten zijn meegenomen in het contract tussen VGZ en ziekenhuis. Vanuit het standpunt van de verzekeraar is dit dus niet dubbel betaald. 

 

 

Gaan de kosten van de Stadspoli ten koste van het huisartsenbudget?

De kosten worden weliswaar gedeclareerd door ZIO binnen de huisartsenzorg, maar deze gaan NIET ten laste van het budget van de huisartsen. In het Hoofdlijnenakkoord zijn hier afspraken over gemaakt dat indien er sprake is van substitutie (door verzekeraar geaccordeerd), dit niet van het huisartsen budget af gaat.

 

 

Ik verwijs überhaupt niet zo veel patiënten?

In 2014 werden 280 per 1000 ingeschreven patiënten verwezen naar een medisch specialist. De meeste verwijzingen werden uitgeschreven voor oogheelkunde (33 per 100 ingeschreven patiënten), gevolgd door orthopedie, KNO-heelkunde en dermatologie. Naar de specialismen allergologie, multidisciplinaire en speciale poli, en medische psychologie, werd het minst vaak verwezen. (Bron; Nivel)