Gebruikersoverleg

 

Afstemming van de zorg op de Stadspoli tussen specialist en huisarts

Vijf keer per jaar vindt er een intercollegiaal overleg plaats tussen de specialisten van de Stadspoli en een afvaardiging van de huisartsen van de RHZ.

In dit overleg komen allerlei aspecten naar voren die van belang zijn voor het optimaliseren van zorg op de Stadspoli. Indien u meer informatie hierover wenst kunt u contact opnemen met Esther Coumans (e.coumans@stadspoli.nl).