Kwaliteit verbeteren

 

Om mensen die zorg ontvangen op de Stadspoli in de toekomst nog beter te kunnen helpen, werkt uw huisartsenpraktijk mee aan kwaliteitsverbetering van de zorg. Hiervoor worden anonieme en dus niet tot de persoon herleidbare gegevens van alle mensen op de Stadspoli gebruikt die de zorgverleners verzamelen en registeren in een digitaal patiëntendossier (MediX, TIPP). Niemand weet dus dat het om u gaat. Deze anonieme gegevens worden ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, landelijke registraties en in algemene zin voor de ondersteuning van de bedrijfsvoering.

Daarnaast zijn uw ervaringen met de ontvangen zorg een belangrijk hulpmiddel bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Uw huisartsenpraktijk en/of de overige betrokken zorgorganisaties vraagt patiënten daarom op verschillende momenten naar hun mening en vraagt patiënten deel te nemen aan evaluaties van de geleverde zorg. Deelname is uiteraard vrijwillig en antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt. Heeft u vragen over deze evaluaties of ontvangt u liever geen uitnodiging voor een evaluatie, dan kunt u dat kenbaar maken bij ZIO (info@zio.nl/T:043-3506910). ZIO geeft dit ook door aan uw huisartsenpraktijk, zodat u niet wordt benaderd. In de huisartsenpraktijk wordt een aantekening gemaakt in uw dossier.