Medisch dossier

 

Om u een goede (medische) behandeling en zorg te geven is het noodzakelijk dat uw persoonlijke gegevens, zoals aantekeningen over uw gezondheidstoestand, worden bewaard in een medisch dossier. De gegevens over de zorg op de Stadspoli wordt geregistreerd in een digitaal patiëntendossier (MediX). U mag rekenen op een goede en zorgvuldige verslaglegging in dit dossier. Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de regels die hiervoor gelden. Alleen de medewerkers van de huisartsenpraktijk, Stadspoli, TIPP en ZIO, die daartoe bevoegd zijn, mogen bepaalde gegevens opvragen en/of inzien. De andere zorgverleners die bij uw zorg betrokken zijn, zoals de specialist, dient u eenmalig toestemming te geven voor toegang tot uw patiëntendossier.