Anderhalvelijnszorg sterk alternatief voor ziekenhuiszorg

Onderzoekers van Maastricht University hebben de  afgelopen jaren de anderhalvelijnszorg geëvalueerd en hebben hun eindrapport hierover begin juli 2019 gepresenteerd.

Belangrijkste conclusies zijn dat er een aanzienlijke daling is van de zorgkosten per patiënt, kortere wachttijden en daarnaast een toename van de tevredenheid bij patiënten zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid.

In de regio Maastricht en Heuvelland geeft de Stadspoli invulling aan de anderhalvelijnszorg. De medisch specialist ziet de patiënt op de Stadspoli en geeft een advies aan de huisarts, die de regie houdt.

Voor meer informatie  over de resultaten van dit onderzoek verwijzen wij naar onderstaande persberichten.

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190710_00114123/flexibele-specialist-bespaart-geld-door-patient-buiten-het-ziekenhuis-te-zien

https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl/DL-anderhalvelijnszorg

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190716_00114891/anderhalvelijnszorg-een-gedegen-constructie-is-gebouwd

Labuitslagen Gynaecologie Stadspoli

Voor patiënten die verwezen worden naar  Gynaecologie  Stadspoli voor Amenorroe en Oligomenorroe moet vooraf  de Labwaarden (FSH, E2, Prolactine) reeds bekend en niet afwijkend zijn. Er worden patiënten  verwezen waarbij geen labgegevens beschikbaar zijn. De specialist kan dan niet verder met een gerichte behandeling en/of advies. Graag bij verwijzing deze Labuitslagen meesturen .

Patiënttevredenheid op Stadspoli

Werkwijze

Gedurende 3 weken, tijdens de paas-periode, heeft de Stadspoli een paas-tak in de wachtruimte geplaatst. De assistentes hebben elke patiënt benaderd en verzocht om de opgedane ervaring op de stadspoli op te schrijven en deze in de paas-tak te hangen/erbij te leggen.

Uitkomsten

In totaal zijn er 161 respondenten. Van deze respondenten gaf 89% louter positieve feedback, 1% alleen verbeterpunten en 10% gaf zowel positieve feedback als verbeterpunten.

 

Positieve punten

Het algehele beeld over de stadspoli is uitermate positief te noemen. De vriendelijke bejegening, zowel bij ontvangst als bij consultvoering, werd door 26% van de respondenten benoemd. De algehele ervaring op de stadspoli wordt door 17% van de respondenten beoordeeld als “super, zeer tevreden, uitstekend, etc.”. De sfeer en inrichting van de stadspoli werd door 15% als zeer positief ervaren. Daarnaast gaf 10% aan dat ze de korte wachttijden als extreem prettig hebben ervaren.

 

Verbeterpunten

Uit de analyse van de verbeterpunten, worden een aantal punten meerdere malen genoemd:

-          Bewegwijzering / herkenbaarheid (zowel intern als extern) (28%)

-          Gebrek aan aanspreekpunt / Balie niet duidelijk zichtbaar (22%)

-          Betaald parkeren (17%)

Deze verbeterpunten worden verder uitgewerkt, en indien mogelijk, opgepakt.

Toelichting noodzaak foto orthopedie tbv consult op de Stadspoli

Uit vragen van huisartsen blijkt dat het onvoldoende duidelijk is wat de reden is dat er altijd een foto wordt gevraagd voorafgaand aan het consult op de Stadspoli.

 De orthopeed op de Stadspoli dient pathologie aan te tonen of juist uit te sluiten. Hiervoor is in de meeste gevallen (conform de richtlijnen) tenminste een röntgenfoto nodig. Uit ervaring blijkt dat voor het merendeel van de patiënten die gezien worden op de stadspoli de röntgenfoto meerwaarde heeft.
Het is om deze reden niet doelmatig om het consult op de stadspoli te gebruiken om te beoordelen of een röntgenfoto noodzakelijk is. Soms kan hiervan afgeweken worden en zal na overleg met de orthopeed gekeken worden of een röntgenfoto noodzakelijk is

Uitbreiding spreekuren PrEP en sexuologie

Gezien de vraag en oplopende wachttijden worden de spreekuren op de Stadspoli voor Sexuologie en Prep uitgebreid. Huisarts Mieke Bruggeman gaat op vrijdagochtend spreekuur doen voor de poli Sexuologie. Jolanda Schippers, manager HIV-team MUMC+ wordt ingehuurd t.b.v. de Preppoli. Zij is op woensdagochtend op de Stadspoli.

Nieuwe triage procedure Stadspoli

Vanaf april zal TIPP niet meer triëren en zullen alle patiënten met een verwijzing naar de Stadspoli ingepland worden. Indien na overleg met de specialist alsnog blijkt dat de klacht ongeschikt is, zal Tipp de huisarts en de patiënt hierover informeren. Voor een actueel overzicht van de huidige specialismen klik hier