Uitbreiding spreekuren PrEP en sexuologie

Gezien de vraag en oplopende wachttijden worden de spreekuren op de Stadspoli voor Sexuologie en Prep uitgebreid. Huisarts Mieke Bruggeman gaat op vrijdagochtend spreekuur doen voor de poli Sexuologie. Jolanda Schippers, manager HIV-team MUMC+ wordt ingehuurd t.b.v. de Preppoli. Zij is op woensdagochtend op de Stadspoli.

Nieuwe triage procedure Stadspoli

Vanaf april zal TIPP niet meer triëren en zullen alle patiënten met een verwijzing naar de Stadspoli ingepland worden. Indien na overleg met de specialist alsnog blijkt dat de klacht ongeschikt is, zal Tipp de huisarts en de patiënt hierover informeren. Voor een actueel overzicht van de huidige specialismen klik hier

Pilot Anderhalvelijnszorg Werpt Vruchten Af In Zuid-Limburg

Patiënten zijn tevredener over de kwaliteit van de zorg én het aantal doorverwijzingen naar het ziekenhuis is lager. Dat is de uitkomst van een proef in Zuid-Limburg met anderhalvelijnszorg, dit is de Stadspoli in Maastricht-Heuvelland. Zo’n 20.000 patiënten hebben deelgenomen. De Universiteit Maastricht constateert dat ± 3/4 van de patiënten na een consult bij de specialist in de anderhalvelijnszorg terugverwezen wordt naar de huisarts. Lees de artikels in de Limburger of op Zorgvisie.

foto+lkimburger.png

Start PrEP poli op de Stadspoli

Vanaf april wordt er op de Stadspoli gestart met een PrEP poli, bedoeld voor MSM mannen die risicovol seksueel gedrag vertonen, ter voorkoming van een HIV infectie. Dit gaan we doen in samenwerking met de GGD, HIV poli en de Huisartsen van Sekshag; Thea van der Waart en Mieke Bruggeman. Verdere informatie volgt binnenkort.

Patiënten met lage rugklachten kunnen direct naar de Stadspoli

Alle patiënten met lage rugklachten kunnen direct via TIPP verwezen worden naar de Stadspoli. Verwijzen van lage rugklachten naar de tweede lijn geeft onnodige vertraging omdat deze patiënten via terugtriage uiteindelijk toch naar de Stadspoli worden doorverwezen. Belangrijk is dat de patiënt vooraf een foto laat maken in het Mumc zodat de beelden op tijd aanwezig zijn en besproken kunnen worden. Ongeschikt zijn patiënten met nek en thoracale klachten. Voor geschikte indicaties zie bijgevoegd profiel.

Artikel in "de Doktersassistent"

Onlangs werd er in het blad “de Doktersassistent” een artikel gepubliceerd over de Stadspoli met als titel “Onze poli is vorm van duurzame zorg”. Aan het woord kwamen twee medewerkers die iets vertelden over de werkwijze op de Stadspoli en de voordelen die deze nieuwe vorm van zorg biedt voor de patient. Lees hier het hele artikel.