Patiëntenprofielen

 

Welke patiënten zijn geschikt voor de Stadspoli?

De Stadspoli is bedoeld voor alle patiënten met klachten die geen ziekenhuiszorg behoeft. Welke specialismen en specialisten van Maastricht UMC+ spreekuur houden op de Stadspoli’s treft u hier aan. 

Om u meer inzicht te geven in welke patiënten wel geschikt en niet geschikt zijn om te verwijzen naar de Stadspoli, zijn per specialisme patiëntenprofielen opgesteld. Hierin wordt tevens aangegeven welke diagnostiek noodzakelijk is voorafgaand aan een verwijzing. De patiëntenprofielen zijn tot stand gekomen in overleg tussen specialist en huisarts en worden regelmatig geactualiseerd.

 » Bekijk de patiëntenprofielen