Stadspoli start met pilot Rugpoli! 

Vanaf dinsdag 8 november a.s. zullen we starten met een Pilot lage rugklachten op de Stadspoli Oost. Patiënten die door huisartsen in Maastricht-Heuvelland verwezen zijn naar het Spine centrum MUMC+ en die geschikt zijn voor de Stadspoli zullen via omgekeerde triage, terugverwezen worden. De huisarts wordt indien dit plaatsvindt hiervan op de hoogte gebracht.

Zodra de Pilot beëindigd is en directe verwijzing naar de Stadspoli mogelijk is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht via deze website en via de nieuwsbrief.