Nieuw: Seksuologie op de Stadspoli voor chronisch zieke patiënten in de ketenzorg

In 2013 kwam uit een enquête onder RHZ-huisartsen  naar voren dat er behoefte is binnen de Blauwe zorg aan expertise op seksuologie gebied.
Nu is er overeenstemming met de zorgverzekeraars over een pilot "Seksuologie op de Stadspoli" in Maastricht.

Vanaf 1 maart as. kunt u een chronisch zieke patiënt die in de ketenzorg participeert, met seksuele klachten verwijzen naar de Stadspoli.

De patiënten kunnen zich via TIPP aanmelden en een afspraak maken op de Stadspoli bij Thea van der Waart, huisarts-seksuoloog (op de woensdagochtend op de even weken)
De behandeling voor de seksuele klacht wordt ook vergoed. Patiënten kunnen dus vaker komen op de Stadspoli voor hun klacht. Dit is anders dan bij de verwijzingen naar specialisten op de Stadspoli.

In overleg met de verwijzende huisarts kan Thea van der Waart de medicamenteuze behandeling aan hen overdragen met een advies.

Meer informatie over de Stadspoli, klik hier.