Stadspoli start met Rugpoli!

Vanaf dinsdag 17 januari kunnen  patiënten met lage rugklachten, die voorheen door u verwezen werden naar de Spine Poli, direct via TIPP verwezen worden naar de Stadspoli in Scharn. De spreekuren zullen door anesthesie en orthopedie volgens een zelfde behandelplan uitgevoerd worden. Daarnaast zullen patiënten die alsnog terecht komen op de Spine poli in het MUMc en geschikt zijn voor de Stadspoli, via omgekeerde triage, terugverwezen worden. U wordt indien dit plaatsvindt hiervan op de hoogte gebracht.

Indien blijkt dat uw patient een MRI scan nodig heeft, zal deze op de Stadspoli aangevraagd worden. De controle afspraak na de scan zal eveneens op de Stadspoli plaatsvinden tenzij behandeling in de tweede lijn noodzakelijk is. Voor geschikte indicaties zie bijgevoegd profiel.