Stadspoli: een ervaring rijker! Stageverslag van een huisarts in opleiding

Stadspoli: een ervaring rijker                                      

Door: Rinske Hamers

Afgelopen twee maanden was ik, als huisarts in spe, te gast op de stadspoli en heb ik de spreekuren van diverse specialisten bijgewoond.

Het was bijzonder om te zien dat specialisten op de stadspoli hun witte jas (letterlijk) uittrekken. Ze treden op als een belangrijke schakel tussen de eerste en tweede lijn. Welke vraagstukken kunnen ter plekke opgelost worden en welke zorgvragen hebben meer zorg nodig in het ziekenhuis? Het is een treffend voorbeeld van zorg-op-maat.

Hiermee vormt de werkwijze op de stadspoli een prachtige brug tussen de werkwijze van de huisarts en die van de specialist. De kennis van de specialist wordt ingezet om te bepalen welke zorg voor de patiënt het meest geschikt is zonder dat zij hiervoor de (financiële) drempel van het ziekenhuis hoeven over te gaan.

Adequate triage van de zorgvragen die geschikt zijn voor de stadspoli is van groot belang voor het succes van deze vorm van zorg. Hierbij is een belangrijke rol weg gelegd voor de huisarts. Aan de hand van de indicatieprofielen kan er bepaald worden welke vraagstukken op de stadspoli beantwoord kunnen worden. Uiteraard bestaan er altijd nuances binnen deze profielen, waardoor meer ervaring met de stadspoli wellicht zal leiden tot het nóg gerichter verwijzen door huisartsen.

Dit concept van anderhalvelijnszorg is mijns inziens een mooie manier om patiëntvriendelijke zorg te leveren en tevens de kosten binnen de gezondheidszorg te reduceren. Ik hoop dat het concept van de stadspoli zich verder mag ontwikkelen en op meer plaatsen in Nederland beschikbaar mag komen.

Hartelijk dank aan iedereen die het mogelijk maakte dat ik deze ervaring mocht opdoen. Het helpt mij om patiënten naar de juiste plek te verwijzen en patiënten beter voor te lichten. Een aanrader voor elke huisarts (in opleiding) om een keer mee te lopen op de stadspoli.

Januari 2017