Stadspoli start met MDL poli!

Vanaf woensdag 17 mei kunnen patiënten met MDL klachten terecht bij Prof. dr. Masclee op de Stadspoli in Scharn. Patiënten die door u verwezen zijn naar het MUMc en geschikt zijn voor de Stadspoli, zullen via omgekeerde triage, terugverwezen worden. U wordt indien dit plaatsvindt hiervan op de hoogte gebracht. Voor geschikte indicaties zie bijgevoegd profiel.