Verwijzing naar Stadspoli CVA nazorg en Keuzenwijzer niet-aangeboren-hersenletsel

Het merendeel van de patiënten die wordt verwezen naar de poli CVA nazorg komt via de 2e lijn. Huisartsen hebben zelf ook de mogelijkheid om te verwijzen naar deze poli. Het patiëntenprofiel is te zien/downloaden op de website van de Stadspoli; www.stadspoli.nl
Daarnaast is er een keuzenwijzer niet-aangeboren-hersenletsel beschikbaar. Hierin staat nuttige informatie voor huisarts en POH.